Home

Profesioniști din domeniul sănătății

Menu

Politica de confidențialitate

Stimate utilizator,

Această notificare privind confidențialitatea este furnizată de Chiesi Farmaceutici S.p.A. („Chiesi”), în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 (denumit în continuare „GDPR”), pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care vizitează următorul site web: www.rethinkfabry.net.

Nu vor fi prelucrate date cu caracter personal ale utilizatorilor atunci când accesează și navighează pe site.

Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru operarea acestui site obțin, în timpul funcționării lor normale, unele date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe internet.

Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate cu persoanele vizate identificate, dar, datorită naturii lor de operare, ar putea, prin prelucrarea și asocierea cu datele deținute de terți, să permită identificarea utilizatorilor.

Această categorie de date include adresa IP sau numele de domeniu al computerelor utilizate de persoanele vizate care se conectează la site-ul web, adresa URI (Uniform Resource Identifier), ora solicitării, metoda utilizată pentru a trimite cererea către server, dimensiunea fișierului primit ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului de la server (reușit, eroare etc.) și alți parametri legați de sistemul de operare și mediul IT al utilizatorului.

Aceste date sunt folosite exclusiv în scopul obținerii de informații statistice anonime privind utilizarea site-ului, pentru verificarea bunei funcționări a acestuia și sunt păstrate pentru perioada minimă impusă de legislația în vigoare.

Aceste date ar putea fi folosite pentru evaluarea răspunderii în cazul unor eventuale infracțiuni informatice împotriva site-ului.

Actul opţional, explicit și voluntar de trimitere a e-mail-urilor la adresele în cele din urmă indicate pe acest site atrage după sine dobândirea ulterioară a adresei expeditorului, necesară pentru a răspunde solicitărilor, precum și a oricăror alte date personale raportate în acesta. Prelucrarea datelor cu caracter sensibil și judiciar este exclusă și, dacă este furnizată de utilizator, va fi ștearsă.

Chiesi Farmaceutici S.p.A. a numit un responsabil cu protecția datelor în conformitate cu articolul 37 din GDPR care poate fi contactat la adresa de e-mail dpoit@chiesi.com.

VIZITAȚI

Chiesi on the web

Pentru pacienți - „În cazul în care trebuie să raportați o reacție adversă la medicament, vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră, solicitându-i să completeze și să transmită raportul de caz relevant autorității sanitare în cauză, în conformitate cu cerințele de farmacovigilență în vigoare în țara dumneavoastră. Cu toate acestea, vă reamintim că fiecare pacient poate raporta orice astfel de cazuri direct în sistemul național de raportare.

 

Pentru profesioniștii din domeniul sănătății: „în cazul în care doriți să raportați o reacție adversă la medicament de care aveți cunoștință, vă rugăm să o raportați autorității sanitare în conformitate cu cerințele stabilite de legislația referitoare la farmacovigilență” https://www.anm.ro/medicamente-de-uz-uman/farmacovigilenta/raporteaza-o-reactie-adversa/

Rethink Fabry

Acum părăsiți Rethink Fabry. Vă rugăm să rețineți că site-ul pe care intrați nu este proprietatea și nici nu este administrat de Chiesi.

Ok