Home

Profesioniști din domeniul sănătății

Menu

Termeni de utilizare

Acest site web este deținut de Chiesi Farmaceutici S.p.A., o societate italiană cu sediul social la Via Palermo 26/A, 43122 Parma, Italia. (denumită în continuare „Chiesi”, „noi”, „nostru”, „al nostru/a noastră”).

Pentru a accesa Site-ul, utilizatorul (denumit în continuare „utilizator", „dumneavoastră”, „a(l) dumneavoastră”) trebuie să citească cu atenție și să accepte termenii și condițiile („Termenii”) prezentate mai jos.

Dacă nu acceptați Termenii, trebuie să părăsiți site-ul web.

1. Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile de autor, drepturile de proprietate intelectuală și orice alte drepturi referitoare la produsele, procesele și tehnologiile descrise pe site aparțin Chiesi. Sunteți autorizat să utilizați și să reproduceți conținutul site-ului numai pentru informații interne, doar dacă: (i) conținutul nu este modificat în niciun fel; (ii) elementele grafice nu sunt separate de textul aferent; (iii) furnizați o declarație de declinare a răspunderii privind drepturile de autor, menționând că toate drepturile sunt rezervate societății Chiesi:

Se interzice orice publicare sau utilizare comercială a materialului de pe site fără acordul expres al Chiesi. Orice alt drept sau permisiune care nu este menționat(ă) în mod expres în acești Termeni va fi considerat(ă) rezervat(ă). Proprietatea intelectuală a altor părți va fi identificată ori de câte ori este posibil și Chiesi le va recunoaște drepturile.

2. Informațiile disponibile pe site

Toate informațiile publicate pe site sunt produse fără nicio garanție. Chiesi va depune întotdeauna toate eforturile pentru a se asigura că informațiile publicate pe site sunt corecte și actualizate, dar acest lucru nu implică nicio garanție cu privire la acuratețea și fiabilitatea unui astfel de conținut. Conținutul inclus pe site vă este furnizat numai în scop informativ și fără nicio garanție, condiție sau altă prevedere.

Chiesi poate actualiza periodic site-ul și conținutul acestuia, inclusiv descrierile și disponibilitatea produselor, fără notificare.

3. Limitarea răspunderii

În măsura permisă de legile aplicabile, Chiesi nu va răspunde pentru niciun fel de daune directe, indirecte, accidentale, speciale, consecvente sau exemplare, inclusiv, dar fără a se limita la, daune pentru pierderea profiturilor, a fondului comercial, a utilizării, a datelor sau a altor pierderi intangibile rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza site-ul.

Utilizatorul va despăgubi și va exonera Chiesi și societatea-mamă, filialele, afiliații, responsabilii, directorii, agenții, angajații și furnizorii, de orice revendicare sau cerere, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, emisă de orice terță parte din cauza încălcării acestor Termeni, a încălcării oricărei legi sau a drepturilor unei terțe părți.

Această limitare a răspunderii nu intenționează să depășească limitele legale obligatorii sau cele pentru cazuri de rea intenție sau neglijență gravă.

4. Legislația aplicabilă

Acești Termeni vor fi interpretați și reglementați de legislația italiană. Toate litigiile care decurg din acești Termeni se vor supune jurisdicției Tribunalului din Parma.

5. Promovarea și solicitarea de achiziționare

Informațiile prezentate pe acest site web nu au scop promoțional și nici nu constituie o ofertă sau o solicitare de a prescrie, cumpăra sau furniza, comercializa sau îndeplini orice altă tranzacție, cu privire la produsele care se disting ca fiind ale companiei Chiesi.

6. Conexiuni

Orice link-uri către site-uri terțe sunt în cele din urmă publicate pe acest site web în beneficiul utilizatorului. Chiesi își declină în mod expres orice responsabilitate cu privire la informațiile provenite din surse terțe.

 

VIZITAȚI

Chiesi on the web

Pentru pacienți - „În cazul în care trebuie să raportați o reacție adversă la medicament, vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră, solicitându-i să completeze și să transmită raportul de caz relevant autorității sanitare în cauză, în conformitate cu cerințele de farmacovigilență în vigoare în țara dumneavoastră. Cu toate acestea, vă reamintim că fiecare pacient poate raporta orice astfel de cazuri direct în sistemul național de raportare.

 

Pentru profesioniștii din domeniul sănătății: „în cazul în care doriți să raportați o reacție adversă la medicament de care aveți cunoștință, vă rugăm să o raportați autorității sanitare în conformitate cu cerințele stabilite de legislația referitoare la farmacovigilență” https://www.anm.ro/medicamente-de-uz-uman/farmacovigilenta/raporteaza-o-reactie-adversa/

Rethink Fabry

Acum părăsiți Rethink Fabry. Vă rugăm să rețineți că site-ul pe care intrați nu este proprietatea și nici nu este administrat de Chiesi.

Ok